Bydelene i Nordre Follo

Det er valg! Endelig tar det helt av! Et historisk valg der vi i Oppegård for over hundre år siden splittet oss fra Nesodden. Nå skal vi overta Ski.

Nær og Nyskapende med Wang

Vi har lært oss at de tre viktigste faktorene for trivsel blant innbyggerne i en kommune er, ifølge Telemarksforskning, andelen multikulturelle, andelen homofile og mangfoldig utdanning.

Kunsten å skape dårlig stemning

Når en kommune kaller seg og nyskapende så skapes det høye forventninger til å finne gode løsninger på dagens utfordringer. Men noen trives visstnok mer med misnøye og dårlig stemning.

ALDRI HAR DET VÆRT ENKLERE Å VÆRE GRÜNDER!

Aldri har forholdene vært mer tilrettelagt gründere enn i dagens marked. Skattesystemet, byråkratiet, rapportering og støtteordninger har aldri vært bedre. Mye gjenstår men proposjonalt med dette har vi fått en ny gruppering på linje med bønder.

Svømmehaller til besvær

FrP er skeptiske til å ofre Generasjonsparken, siden vi mener et bysentrum i så massiv utvikling som Kolbotn er, må verne om denne type tilbud til befolkningen. Grønne lunger er viktige, skriver innsenderne av dette innlegget.

Økonomisk styring det aller viktigste fremover

Nordre Follo Kontrollutvalg hadde fysisk møte den 07. september hvor revisor både fra tidligere Opppegård og Ski var tilstede.
Årsregnskapene for begge sammenslåtte kommunene ble behandlet sammen med tertialrapport og fremtidig forvaltningsrevisjon.