Ørnebo (FrP) vil forby tigging på offentlig sted i Nordre Follo. Det samme vil politiet. Men ikke flertallet i kommunestyret

Artikkel kopiert fra Østandets Blad 19.02.2021

De folkevalgte er i full gang med å vedta ny politivedtekt for Nordre Follo kommune etter sammenslåingen til en storkommune. I forslaget er tigging fra hus til hus forbudt. Frps Jarle Ørnebo ville også ha forbud mot tigging på offentlig sted, men fikk ikke flertallet i kommunestyret med seg på det.

NORDRE FOLLO: Å vedta en lokal politivedtekt for en ny kommune er en omstendelig prosess. Ett år etter sammenslåingen vedtok kommunestyret i Nordre Follo å legge frem et forslag til politivedtekt for kommunen. Da høringsfristen gikk ut 31. januar, var det kommet inn to innspill: ett fra Øst politidistrikt og ett fra en privatperson bosatt på Kolbotn.

Tigging er et tema som politikontakten for Nordre Follo ved Nærpolitiseksjonen, forebyggenda avsnitt, og politistasjonssjefen ved Follo politistasjon er opptatt av.

– Når det gjelder § 2-4, tigging, så er det to hensyn politiet er opptatt av, hvor det ene er hensynet til publikum som blant annet kan oppleve tigging som både forstyrrende, plagsom og truende. Mens det andre hensynet er sammenheng mellom tigging og organisert kriminalitet, og da gjerne i form av menneskehandel eller andre former for utnyttelse av sårbare personer. Begge disse hensynene er viktig å ivareta for politiet, samtidig som tigging i seg selv trolig ikke er samfunnsskadelig, skriver politiet i sin høringsuttalelse.

De legger til at det for begge disse forholdene er flere bestemmelser i politilovene og straffeloven som kan benyttes for å reagere mot uønskede konsekvenser av tigging.

Forbud forenkler politiets arbeid

– I forslaget for Nordre Follo har en valgt å gå for forbud mot tigging fra hus til hus, mens det ikke vil være forbud mot tigging på offentlig sted. Politiet støtter at tigging på fra hus til hus kriminaliseres da kriminelle handlinger på bopel gjerne oppleves som mer traumatisk enn handlinger som skjer i det offentlige rom. Kriminalisering av tigging på offentlig sted hadde forenklet politiets muligheter til å følge opp kriminalitet i tilknytning til tigging, men vi har forståelse for at det er flere hensyn som spiller inn og at kommunen har falt ned på å ikke foreslå kriminalisering av tigging på offentlig sted.

Ikke hugget i stein

I forslaget til lokal politivedtekt som administrasjonen i Nordre Follo har utarbeidet, heter det i paragraf 2-4 at tigging fra hus til hus er forbudt. Da kommunestyret behandlet forslaget i desember, fremmet Frps representant Jarle Øvrebo et forslag om å legge til at «tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt». 20 av de 47 folkevalgte i kommunestyrt stemte for, og forslaget falt.

Nå som høringsfristen har gått, skal kommunestyret i Nordre Follo gjøre et endelig vedtak om ny politivedtekt for kommunen. Etter planen skal det skje på kommunestyret i mars.

Deretter er det Politidirektoratet som får siste ordet i saken. Lokale politivedtekter må nemlig få en endelig godkjennelse av direktoratet før de trår i kraft.

Forbud mot snøballkasting

I forslaget til politivedtekt for Nordre Follo kommune heter det også at det på, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er forbudt » å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der».

Under behandlingen i desember foreslo Monica Dervo-Lehn (FrP) å stryke snøball fra teksten. Hun fikk 21 av 47 representanter i kommunestyret med seg på det, men det var altså ikke mange nok til at forslaget fikk flertall.