Klar beskjed til politikerne om å jobbe for å få fengsel i lokalmiljøet: – Nå må Nordre Follo kjenne sin besøkelsestid

Artikkelen er kopiert fra Østlandets Blad 15.06.21

Monica Dervo-Lehn og FrP mener et fengsel til kommunen betyr mange nye arbeidsplasser. Nå ønsker FrP at kommunestyret skal ta initiativ for å få etablert og bygget et nytt stort fengsel i Nordre Follo.

 For abonnenter

LANGHUS: I februar i fjor reagerte ordfører Hanne Opdan skarpt på at Statsbygg hadde sett seg ut en større tomt på Berghagan som ett av tre mulige steder for et nytt fengsel, uten å involvere kommunen.

Statsbygg og Justisdepartementet pekte etter hvert ut Bredtvet i Groruddalen og Grønland som de mest egnede tomtene. Ifølge en artikkel i Aftenposten 27. mai har imidlertid regjeringen snudd. De dropper Grønland og legger Bredtvet på is. Nå vil de heller flytte fengselet ut av Oslo

– Regjeringen vil nå finne et nytt alternativ utenfor Oslo, slik at vi kan hjelpe Oslo med å frigjøre området på Grønland til byutvikling, uttalte justisminister Monica Mæland (H) til Aftenposten.

Lokalpolitikerne Jarle Ørnebo og Monica Dervo-Lehn i FrP håper kommune kjenner sin besøkelsestid når regjeringen skal bestemme hvor et nytt stort fengsel skal ligge.

Mange arbeidsplasser

Nå vil FrP at kommunestyret tar grep for å sikre nye arbeidsplasser til kommunen.

I en interpellasjon til kommunestyret skriver hun at et fengsel vil bety mange nye arbeidsplasser i kommunen.

– Nordre Follo satser stort på innflyttere da det bygges mange nye boliger. Dersom vi også kan tilby jobb i kommunen, slik at de nye innbyggerne slipper å pendle til Oslo for å jobbe, kan vi få enda flere til å velge nettopp Nordre Follo når man ser seg om etter et sted å etablere seg når man er «ferdig» med livet i byen. Mange fengselsansatte jobber turnus og ønsker gjerne å bo i kort avstand til jobben og vil trolig da velge å bosette seg i kommunen, mener Dervo-Lehn.

– Nå må Nordre Follo kommune kjenne sin besøkelsestid, fortsetter hun entusiastisk.

FrPs Jarle Ørnebo viser til at en tidligere plan om fengsel i gamle Oppegård kommune ikke ble realisert. En mulighet han mener kommune burde sagt ja til den gang.

– Et fengsel på denne størrelsen vil fort kunne gi kommunen 2- 300 nye arbeidsplasser, og vi tror mange av de som skal jobbe på fengselet også vil bosette seg i vår kommune, sier Ørnebo.

BERGHAGAN: Det er her i grøntområdet og deler av industrifeltet at Statsbygg hadde sett seg ut som tomt. Foto: Anders Dahl

Perfekt lokasjon

De mener Nordre Follo vil være en perfekt lokasjon for et fenngsel.

– At det er behov for et stort fengsel, med mange varetektsplasser, med nærhet til hovedstaden er det ingen tvil om. Et fengsel på Langhus med så kort avstand til motorvei og strake veien inn til Oslo tinghus, samt andre rettslokaler i vår region, gjør at dette må være perfekt sted for et slikt fengsel, mener de to samstemte FrP-politikerne.

Da kommune i fjor ble klar over planen til Statsbygg, ble det sendt brev til Justisdepartementet fra ordføreren, hvor hun ga klart uttrykk for at kommune hadde andre planer for den aktuelle tomten enn fengsel.

– I nylig vedtatt kommuneplan er området på Berghagan avsatt til kombinert formål bebyggelse og anlegg. Arealet avsatt på kommunens eiendom er avsatt til boligformål. Området ligger i umiddelbar nærhet til svært verdifulle friluftsområder, idrettsanlegg, skoler og kollektivtilbud. Det er store interessekonflikter ved en lokalisering av fengsel i dette området, skrev Opdan.

Dervo-Lehn mener det ikke nødvendigvis må være tomta på Berghagan som, tilbys.

– Selv om ikke Statsbygg var i dialog med oss i første omgang, kan vi strekke ut en hånd til dem og tilby en alternativ tomt i kommunen vår.

– Ofte vekker det reaksjoner når institusjoner skal bygges i et nabolaget, hva tenker du om dem som evt. får et fengsel som nabo?

– Jeg ha jobbet i fengsel selv, så jeg kjenner forholdene. Det er ikke er de snilleste guttene og jentene som oppholder seg der, men de er jo der for å gjøre opp med samfunnet. Det er heldigvis sjelden du hører om rømninger, så du får ikke kriminelle gående rundt i nabolaget ditt.