Det viktigste for Nordre Follo kommune er å velge bort ting de ikke skal drive med

Artikkel publisert Østandets Blad 22.09.2023

For utfordringene er ikke noe mindre nå enn for fire år siden da kommunen ble etablert.

Det er all grunn til å gratulere et nytt samarbeidsflertall i Nordre Follo.

For utfordringene er ikke noe mindre nå enn for fire år siden da kommunen ble etablert.

Kommunen har regelrett overlevd på rikere skattebetalere enn forventet, og utsatte investeringer. Ene og alene!

Omstillingskostnadene er fremdeles skyhøye og kommunen vet enda ikke hvordan de skal komme i balanse.

Måten å løse det på er så brutal som å kutte ut oppgaver som kommunen ellers ikke trenger å drive med. Det som har liten eller ingen effekt, og som hittil bare er symbolpolitikk. Det smerter, men er totalt avgjørende om kommunen skal ha et robust handlingsrom for å ta imot større omfang av oppgaver.

Det er ikke vanskelig å skjønne at økte oppgaver er innen eldreomsorg, helse og oppvekst. Alt annet må nok nedprioriteres.

Antall ansatte kan ikke økes, samtidig som vi skal satse på de kommunalt ansatte. Vi må satse på årlig helsesykepleiebesøk for alle i grunnskolen. Dette krever å nedprioritere andre programmer for unge som ikke virker.

Vi må satse på demenslandsby og kraftig økning i hjemmehjelpen. Alt annet vil skape kraftige fremtidige budsjettoverskridelser.

Alt dette vet vi. Spørsmålet om vi endelig har en tøff nok, ny politisk ledelse. En ledelse som tør kutte i temaplaner, reguleringsplaner og investeringer. Tør å slippe til mangfold, konkurranse og privatisering!

Vi innbyggere skal følge med. Lykke til!