november 2020

NRKS MANGLENDE FILOSOFISK KUNNSKAP

Filosofisk søndag er et innslag man skulle tro NRK ville lage for å tillegge publikum ny kunnskap innen erkjennelse og forståelse. Markedsøkonomi var temaet den 21 mai, som forventningsvis skulle innbringe ny forståelse for den eldste form for samfunnsstruktur man kjenner til.   Redaktører: Jarle Ø. Ødegaard og Morten Hagelund (Artikkelen er publisert som Studerende Liberalister ved Norges MarkesHøyskole

NRKS MANGLENDE FILOSOFISK KUNNSKAP Read More »

LEVERANDØRMARKEDET -DET GLEMTE MARKED ?

De fleste studenter og faglig ansatte ved Norges Markedshøyskole er opptatt av avsetningsmarkedet sett fra selgers synspunkt. Derimot er anskaffelsesmarkedet, eller leverandørmarkedet, stort sett forbigått i stillhet. Innkjøpsarbeidet blir en stadig mer sentral og viktig faktor, men hva med NMH, følger vi etter – eller blir vi studenter uteksaminert med et handicap? Redaktører: Jarle Ø. Ødegaard og Morten

LEVERANDØRMARKEDET -DET GLEMTE MARKED ? Read More »

HVA VI MÅ GJØRE MED KRIMINALITET!

Samfunnet er idag preget av stadig økende arbeidsledighet, narkotikamisbruk, smugling og bruk av våpen. I kjølevannet av utviklingen må uskyldige og lovlydige borgere lide for dette i takt med rettsstatens forfall.   Redaktører: Jarle Ø. Ødegaard og Morten Hagelund (Artikkelen er publisert som Studerende Liberalister ved Norges MarkesHøyskole (NMH) vårsemeteret 1995) En stadig større andel av de alvorlige forbrytelsene som

HVA VI MÅ GJØRE MED KRIMINALITET! Read More »