november 2020

Nær og Nyskapende med Wang

Vi har lært oss at de tre viktigste faktorene for trivsel blant innbyggerne i en kommune er, ifølge Telemarksforskning, andelen multikulturelle, andelen homofile og mangfoldig utdanning.

Kunsten å skape dårlig stemning

Når en kommune kaller seg og nyskapende så skapes det høye forventninger til å finne gode løsninger på dagens utfordringer. Men noen trives visstnok mer med misnøye og dårlig stemning.

ALDRI HAR DET VÆRT ENKLERE Å VÆRE GRÜNDER!

Aldri har forholdene vært mer tilrettelagt gründere enn i dagens marked. Skattesystemet, byråkratiet, rapportering og støtteordninger har aldri vært bedre. Mye gjenstår men proposjonalt med dette har vi fått en ny gruppering på linje med bønder.

Svømmehaller til besvær

FrP er skeptiske til å ofre Generasjonsparken, siden vi mener et bysentrum i så massiv utvikling som Kolbotn er, må verne om denne type tilbud til befolkningen. Grønne lunger er viktige, skriver innsenderne av dette innlegget.

Økonomisk styring det aller viktigste fremover

Nordre Follo Kontrollutvalg hadde fysisk møte den 07. september hvor revisor både fra tidligere Opppegård og Ski var tilstede.
Årsregnskapene for begge sammenslåtte kommunene ble behandlet sammen med tertialrapport og fremtidig forvaltningsrevisjon.

SE HVORDAN VI OVERVÅKER DEG

Den dominerende forretningsmodellen på internett er i dag basert på overvåking, hevdes det av mange. Opplysninger om hva vi gjør på nettet blir samlet inn i stor skala for å forstå vår brukeradferd på nett.

GRØNNE BEDRIFTER VELGER GRØNNE LEVERANDØRER

Oppegård Næringsforum satte Miljøfyrtårn på dagsorden og samlet bedrifter i offentlig og privat sektor på Gamle Tårnhuset Restaurant. Næringsforumet hadde gleden av å høre hvorledes Ann-Kristin Fossum i Green Focus ledet bedrifter gjennom en prosess som verken er dyr eller ressurskrevende