Trollstolen er nær og nyskapende

Som visjonen til Nordre Follo er Trollstolen et frivillig initiativ og privat finansiert til glede for innbyggerne i Follo og Kolbotn spesielt.

Trollstolen har skapt masse oppmerksomhet i media og blant innbyggere. Spesielt barn har hatt glede av å bruke stolen som et samlingspunkt midt i sentrum.

(Publisert Oppegård Avis Februar 2020)

Verdien av av morsomme, spektakulære monumenter er uvurderlig med tanke på å samle innbyggerne for felleskap.

På samme måte som Branntårnet, har private initiativ lykkes med å skape engasjement. Slike engasjement gjør kommunen mer folkelig og øker trivselsfaktoren.

Det er derfor et mål at kommunen kan stimulere til folkelige bidrag på en positiv måte.

Trollstolen har funnet sin plass og konsekvensene av deres plassering har vist seg å være riktig. Etter snart fem måneder kan en trygt konkludere med at Trollstolen bør få bli værende. Den er allerede plassert inne i Pokemon spillet og merkes i digitale kart som severdighet. Trollstolen har blitt brukt i brudebilder, profilannonser og i bedriftspresentasjoner. Dette er god markedsføring av kommunen.

Det er slik vi vil ha det! Trivsel og mangfold kan ikke vedtas. Det skapes av innbyggerne. Når innbyggerne føler frihet til å skape, bidra og gjennomføre det som samler oss, skal vi applaudere dette.

Ikke noe negativt om skøyte- og skatebaner, men det historien viser seg at engasjement styrt nedenfra og ikke av formyndere, gir det beste resultatet.

I en tid der Nordre Follo kommune opplever utsettelse av investeringer i skole, svømmeanlegg og annet vedlikehold, bør vi se hvordan det er mulig å se på offentlig privat samarbeid som alternative løsninger. La de kommende aksjonsgrupper som tenner fakler og stiller krav, selv finne gode løsninger både på gjennomføring og finansiering. Vi trenger altså ikke lønnede politikere til å vise oss veien videre. Den kan gjøres gjennom alle de nye aksjonsgrupper som vil bevare alt fra genereasjonsparker, utmarksområder og nye skolebygg. Gi dem utfordringen til selv å lede an utviklingen. La interessentene selv få gjennomslagskraft, innflytelse og vedtaksrett. En ny måte som vil forhåpentligvis gi nye, kreative og rimelige løsninger.

Med dette så håper vi at det som er nært og nyskapende vil bestå som mantra for vår nye kommune. Kanskje første kommunen vil gjøre er å sikre Trollstolens eksistens som et ledd i en nyskapende fremtid.

Slå deg ned og sitt pent i Trollstolen!