Kolbotn ut av Nordre Follo 2023

(Publisert Oppegård Avis Februar 2020)

Det finnes ingen synergier etter sammenslåingen til Nordre Follo.
Det finnes ingen økonomisk gevinst, bare ekstrakostnader.
Det finnes ingen effektiviseringsgevinst, bare ekstra oppgaver for omstilling.
Ingen kan regne på nåverdien av nye Nordre Follo i et perspektiv på 5-10 år.

Fremfor sammenslåing burde ytterligere oppdeling blitt vurdert nøyere.

Vi har fått rekordmange politikere, byråkrater og økte kostnader. Nye politikere som sprer desinformasjon i håp om at folket tar seg lure.

Oppegård Avis er et talerør for nymotens samfunnsøkonomer uten henvisning til kilder i sine påstander.

AP`s Oddbjørn Lager Nesje tar på seg samfunnsviter hatten og peker på at det er en utfordring at de rikeste har blitt rikere.
At ti prosent i Norge eier halvparten av landets formue, og det øker.

Faktum er at de rikeste stadig betaler mer til velferdsstaten enn oss andre. Litt merkelig at Nesje peker på Aps grunnleggende samfunnsutfordring er sosial ulikhet. Før var det arbeid til alle som var prioritet nummer en. Nå er arbeidsledigheten lavere enn noen gang, levestandarden er forbedret hos folk flest, og terskelen for fattigdomsgrense er økt slik at ingen har hatt det bedre enn nå.

Den intetsigende påstanden om at skattelette til de rikeste fører til at flere husholdninger sliter, finnes det ikke dekning for.

Faktum er at det er ingen sammenheng mellom skatteprosent og statens inntekter. Egentlig vet Nesje også dette.

Med tilnærmet full sysselsetting har inntektene til staten aldri vært høyere. Noe av dette skyldes nettopp skattelette. Forutsetningen for skattelette er jo nettopp at det må ramme de som faktisk betaler skatt.

Sosial ulikhet er et sterkt fortrinn vi må fremme. Det er menneskelige verdier, mangfold og individuell frihet vi må sikre. Her går alt i riktig retning. Ellers er det helt legitimt å være uenig. Sterkere fellesskap er ikke noe undertegnede tilstreber, men sterkere individuell frihet til enkeltmenneskets eget ønske.

Blar vi til neste side i avisen har varaordfører og MDG representant Hans Martin Enger formaning om blanke ark og om alle mulighetene dersom menneskene ser hverandre (blikk som ser), og ikke bryr oss så mye om kommunegrensene.

Intensjonen er sikkert god. Dersom vi blar enda en side avslører varaordføreren at det dreier seg ikke om nye muligheter, men en ren opprydding av gammel moro. Han vil vurdere å sende enda en ekstraregning gjennom eiendomsskatt. Altså gjør han en så dårlig jobb at han må be «eierne» (Innbyggerne) om å betale han mer for slett utført arbeid og starte på nytt.

Eiendomskatt er en skattlegging for politikere som ikke evner å gjøre jobben sin. Blar vi tilbake så har Enger klart å regne på hvor mange års erfaring lokalpolitikere har i kommunen. Den erfaringen har liten verdi når det ikke skapes verdier som gir avkastning.

Faktum er vi var to kommuner som strippet budsjettene til et minimum før fusjonen, og lot regningen gå til en ny stor enhet.

Faktum er også at mens Oppegård gikk med overskudd gikk Ski med desto større underskudd. Det har nødvendigvis ingenting med hva som skjer fremover å gjøre. Men faktum er at rent økonomisk burde Oppegård fusjonert med Asker, og ikke Ski.

Nå er trenden sterkere desentralisering og effektiv levering av tjenester. Kolbotn har alle forutsetninger for å klare seg helt alene. Vi kan kjøpe tjenester fra Oslo i konkurranse med Follo forøvrig. Barn og unge vil få kunstgressbaner, flere lærere i Kolbotn skolen og mer helsepersonell i de kommunale tjenestene.

En modell som kan være vinn-vinn for Ski og øvrige Oppegård. Et selvstendig Kolbotn vil sikre fart på bygging av offentlige bygg, effektiv skole- og barnehagedrift, og sanering av gjeld uten eiendomsskatt.

En modell for neste kommunevalg!