Flyktninger i arbeid gir Oppegård konkurransefortrinn

Å få alle i arbeid, herunder flyktninger, er et mål.  Men det er ikke en offentlig oppgave å skaffe arbeidsplasser. Næringslivet og innbyggere har det bærende ansvaret for at vi bor i en kommune med full sysselsetting og vekst.

(Publisert Oppegård Avis Juli 2016)

Oppegård får økende antall flyktninger. Det betyr at vi som kommune kan utnytte en kommunal belastning til økt velferd dersom vi tør å bruke markedskreftene i større grad enn i dag. Aktiv integrering må ikke forveksles med streng innvandringspolitikk.

Ansvaret for å bidra til egen verdiskapning ligger først hos den enkelte. Deretter i næringslivet. Kommunen burde kun vært en tilrettelegger og staten en aktør for stimulanser.

Markedet er positivt

Undersøkelse fra Manpower Group viser at flertallet av norske arbeidstakere er positive til at bedriften de arbeider i ansetter en flyktning. De er villige til å bidra for at flyktningene skal trives i bedriften. De vil være faddere og over halvparten mener flyktninger er en ressurs i arbeidslivet, samt gir bedriften et konkurransefortrinn.

Viktigst for integrering er deltakelse i arbeidslivet

Flyktninger er med på å gi konkurransefortrinn gjennom å skape kreative og mangfoldige arbeidsplasser. Mangfoldige arbeidsplasser viser seg å ha 35 % høyere sannsynlighet for lønnsomhet ifølge McKinsey. Mangfoldsledelse bidrar til innovasjon, økt lønnsomhet, økt produktivitet og tilgang på nye markeder.

Det handler om å sette sammen arbeidsgrupper som utfyller hverandre med ulikheter fremfor likheter. Oppegård Næringsforum i samarbeid med NAV setter fokus på mentorordninger for flyktninger. Vi trenger næringslivsledere som kan sette sammen grupper av flyktninger for å finne spin-offs til egen virksomhet, skape nye gründerbedrifter og investere i nye selskaper.

Flere arbeidsgivere i Oppegård er positive til å bistå flyktninger til å få norsk arbeidserfaring. Utover en rekke kommunale tjenester har private bedrifter som Meny Greverud, Kiwi Prinsdal, Coop Extra Sofiemyr, Shell i Skiveien, Kaffebar’n, Mudo Sofiemyr, Autoria Sopfiemyr, Lunch&Catering i Skiveien, TamaRen, Core Security med flere deltatt.

Skal Oppegård bli en rik kommune må vi være best på næringsutvikling også for flyktninger.

Vi trenger møteplasser som Skaperstedet i sentrumsbygget hvor kreative sjeler kan møtes, få hjelp til etablering og begynne å arbeide seg opp til eierskap fremfor høy lønn. Å vurdere fremtidig avkastning på egeninnsats fremfor lønnslipp er kanskje den raskeste veien for full integrering og vekst.

NAV Oppegård jobber aktivt med å være i kontakt med forskjellige arbeidsgivere.  Vi trenger ikke bare kunnskapsarbeidere. Vi trenger også de operative som lærer mens de utfører. Det er bedre å bygge to pyramider enn bare en sa økonomen J.M. Keynes. Og så lenge ikke alle gater er feiet rene, finnes det ikke ledighet.

Startskuddet har allerede gått. Det er nå vi skal gi gass!