Du skal til helsesøster!

Et enstemming kommunestyret vedtok i fjorårets budsjett at Rådmannen skal vurdere innføring av obligatorisk rutinemessig årlig samtale med helsesøster for alle elever på ungdomstrinnet.

(Publisert Oppegård Avis Juli 2019)

Forslaget kom som et konkret innspill til politikerne fra Ingieråsen FAU (foreldreutvalg).

Vi er spent på oppfølgingen og er skremt over at ungdomsskolen på Hellerasten nå er helt uten helsesøster. Går vi i feil retning?

Helsesøster og sosiallærer

Som grunnlag for et systematisk arbeid for et psykososialt miljø spiller sosiallærer og helsesøster sentrale roller. Sosiallærerfunskjonen har en pedagogisk lærerrolle. Helsesøster har en medisinsk rolle. Helsesøster har derfor en helt sentral rolle i å kunne kartlegge miljø, forhold i og utenfor hjemme med taushet. Helsesøsters mulighet til å ha direkte kommunikasjonslinjer til Politi, Barnevern, Konfliktrådet med mer er derfor unik.

Erfaringer fra Oslo har vist at rekruttering til rusmiljøene så nært som kan stoppes. Dette resulterte igjen at barnevernsbudsjettene ble dramatisk overskredet, grunnet bekymringsmeldinger, i den perioden Politiet gjorde sin kartlegging gjennom helsesøsters informasjon.

Selv Barne- og Ungdommens Kommunestyret (BUK) har ytret behov for årlig samtale med helsesøster. Dette vil avdekke og forkorte eventuelle behov for målrettede tiltak for å bedre elevers psykososiale miljø.

Helsetjenesten mottar flere henvendelser vedrørende barn med sammensatte og kompliserte problemstillinger. Det er flere elever i kommunen som har problemer av alvorlig art og som kan få fatale følger. Dette er en skremmende utvikling som vi mener må tas på alvor og få snudd.

Underforbruk i dag

Vi ser fra mange ulike kilder at det er et underforbruk av bruk av helsesøster.

Kun en liten andel besøker Helsesøster frivillig. Veldig få gutter henvender seg. Mange er redd for å tape ansikt. Ved å innføre obligatorisk oppmøte hos Helsesøster avdramatiseres.

Blant de elevene som besøker helsesøster oppleves følgende: utrygghet, følelsen av ikke å mestre skolen, press/stress, ensomhet. Det er ingen grunn til å tro at de ungdommene som ikke oppsøker helsesøster per i dag, ikke også har disse utfordringene i sin hverdag. Erfaring viser også at hjemmene er takknemlige for henvendelse fra Helsesøster.

Ingen juridisk konflikt

Spørsmålet om dette er hjemlet juridisk har blitt reist av budsjettkritikerne. Dette er så ikke tilfelle. Erfaringer fra Oslo viser at det er fullt mulig, dog kan ikke sanksjoner innføres ved nekting.

Vi håper at Rådmannen fremlegger snarlig forebyggende plan for ungdom hvor årlig obligatorisk oppmøte hos Helsesøster på ungdomstrinnet er ivaretatt.