Børsåpning i Oppegård

Kanskje det viktigste for at et samfunn skal fungere godt er grunnlaget for verdiskapning og vekst. Arbeidsplasser og handelsplasser etableres for å møtekomme tilbud og etterspørsel.

I Oppegård har vi mange møteplasser for virksomheter og Oppegård Næringsforum representerer kanskje den viktigste arenaen for å bygge nettverk. Tirsdag denne uken ble Oppegård Næringsnettverk etablert på Gamle Tårnhuset Restaurant. Rundt 70 bedrifter var representert med det målet å skape grunnlag for samhandling og vekst. Relasjoner bygges ikke via sosiale medier, e-mail eller telefonsamtaler, men når mennesker møtes og blir kjent med hverandre.

(Publisert Oppegård Avis januar 2019)

Velferd skapes kun gjennom vekst i næringsvirksomhet

Mens de store bedriftene flytter ut av kommunen etableres stadig nye gründerbedrifter. Mange driver fremdeles fra kjøkkenbenken og vet at alle har mindre enn 20 minutter til nærmeste delsenter og kollektiv transport.

Verdiskapning mer enn penger

Frivilligheten er stor i vår kommune. Samspillet mellom næringslivet, kommunen og frivilligheten har vist at en børs fungerer godt som en markedsplass. I fjor deltok 100 frivillige og aktører fra næringslivet på Frivilligbørs hvor det på  1 og en halv time ble tegnet 99 kontrakter. Dermed gjort seg fortjent til kommunens innovasjonspris 2018!

Børsen åpner 12 februar

I år er Frivilligbørs i gang med mål om å slå nivået på antall deltakere og antall signerte kontrakter. Her skal kontrakter tegnes i bytte mot produkter og tjenester. Uten penger.

Frivilligbørs er en markedsplass der næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlige tjenesteprodusenter kan møtes for å inngå sosiale partnerskap og kontrakter om kortsiktig eller langsiktig samarbeid. Valuta som gjelder på frivilligbørs er tid, arbeidsinnsats, kompetanse, samarbeid og lokalt engasjement. Penger er ikke anvendbar valuta.

Vi sees på børsåpningen!