Nær og Nyskapende med Wang

(Publisert for Oppegård Avis Juni 2020)

Vi har lært oss at de tre viktigste faktorene for trivsel blant innbyggerne i en kommune er, ifølge Telemarksforskning, andelen multikulturelle, andelen homofile og mangfoldig utdanning.

Nå har Nordre Follo kommune vedtatt å ønske WANG Ung Follo AS velkommen til oss. Lokalisering av skolen er foreløpig ikke endelig avgjort. Wang Ung oppgir i søknaden at, ettersom idretten står høyt oppe på deres faglige tilbud, er tilknytning til Sofiemyr Idrettspark svært aktuell.

I tillegg er det ikke utenkelig at Generasjonsparken ved siden av Kolben er svært aktuelt område. Helt siden Kolben ble etablert så har denne midlertidige parken hatt til hensikt å etablere et signalbygg innen utdanning.

En mulighet er faktisk Oppegård Rådhus som tidligere Heltberg Gymnas har ytret interesse for. Her vil en skole med påfølgende fasiliteter gi et helt nytt bybilde i Kolbotn sentrum.

Mulighetene er så mange og vi kan bare glede oss! Forutsetningen er at Nordre Follo kommune tilrettelegger, regulerer og avhender eiendom de ikke bruker.

Når det gjelder konkret forespørsel fra Wang Ung kan dette bidra til at elever med interesse for idrett får realisert sitt potensiale for læring. Dette er etterspurt i høy grad i Oppegård. En friskole vil i større grad enn offentlig skole kunne tilrettelegge for den enkelte elev med tanke på å utvikle seg innen sin idrettsgren.

En friskole for ungdomsskoleelever kan være med å bidra til at noen unge i kommunen opplever trygghet og mestring. En skole med en annen profil enn den offentlige grunnskolen blir et godt sted å være for elever som ikke trives eller opplever mestring på en offentlig grunnskole.

I Nordre Follo skal vi være nære og nyskapende.  Det betyr å legge til rette for at innbyggerne føler seg trygge, er aktive og lever i gode og helsefremmende omgivelser. En friskole med idrettsprofil kan motivere unge til økt fysisk aktivitet som igjen kan ha gode helsefremmende effekter.

Vi har aldri tidligere har hatt et lignede skoletilbud og synergiene vi kan ha overfor idrett, frivillighet og styrket mangfold gir oss kanskje den drahjelpen vi trenger for å bli en nær og nyskapende Nordre Follo. Vi blir mye mer attraktive som kommune utover mer fortetning i høye blokker. En skole som motiverer aktive idrettsutøvere vil sette Nordre Follo på kartet overfor resten av våre nabokommuner. Dette styrker konkurransen mellom ungdomsskolene også blant våre nabokommuner. Utover dette vil kanskje Wang spesielt styrke Nordre Follo som en idrettskommune med stadig flere talenter på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Vi ønsker Wang velkommen og håper at dette blir realisert så fort som mulig