Svømmehaller til besvær

(Leserinnlegg Østlandets Blad Juli 2019)

FrP er skeptiske til å ofre Generasjonsparken, siden vi mener et bysentrum i så massiv utvikling som Kolbotn er, må verne om denne type tilbud til befolkningen. Grønne lunger er viktige, skriver innsenderne av dette innlegget.

Fremskrittspartiet i Nordre Follo har med interesse fulgt sakene om å bygge svømmehaller både på Kolbotn og på Langhus. Begge prosjektene er i utgangspunktet gode, og FrP mener det er viktig med gode svømmehaller begge steder.

Når det gjelder Oppegårds prosjekt med svømmehall i Kolbotn Sentrum, er dette en god tanke. Det som er diskusjonen er om det er riktig å legge den ved siden av Kolben, og ofre Generasjonsparken som ligger der i dag. Vedtaket om å bygge svømmehall her, ble vedtatt med overveldende flertall i kommunestyret i Oppegård. FrP har ikke vært med på behandlingen av denne saken, men støtter en svømmehall i Kolbotn sentrum. Når Oppegård eksisterende svømmehall er så «utslitt» som den er, vil bygging av ny være mer fornuftig enn å «kladde» på den eksisterende.

Videre synes vi det er fornuftig at Oppegård har valgt å skaffe delfinansiering gjennom salg av leiligheter i tilknytning til svømmehallen. Det er fornuftig og at ikke alle pengene skal skaffes gjennom store lån.

FrP er skeptiske til å ofre Generasjonsparken, siden vi mener et bysentrum i så massiv utvikling som Kolbotn er, må verne om denne type tilbud til befolkningen. Grønne lunger er viktige. Vi har fått vite at kommunen har et alternativ, men vi har enda ikke fått vite hva det er. Uansett bør det være veldig bra for å kunne forsvare å ofre Generasjonsparken.

Når det gjelder den planlagte svømmehallen på Langhus er situasjonen annerledes. Beliggenheten er bra, og i og med at svømmehallen på Langhus må rives, er det på sin plass å bygge en ny. Flertallet i Ski kommune ønsker en hall med internasjonale mål og 10 meter høyt stupebrett. Dette vill de ha bygget for 450 millioner, samt at det ville komme kostnader til vei og parkering på opp mot 300 millioner. Da saken ble behandlet i Ski, skrev rådmannen i sakspapirene at dette ikke var realistisk, og prisen ville ble 180 til 220 millioner høyere. Saken ble allikevel vedtatt, men nå er flertallspartiene i Ski skuffet over at rådmannen hadde rett. Vi er skuffet over at de lukket ørene for det rådmannen advarte mot.

De prøver nå «å vri seg unna» med et vedtak om å se svømmehallen på Langhus og Kolbotn under et. Det er ikke vi enige i. Det ville aldri vært aktuelt å tenke på denne måten hvis ikke kommunen skulle slå seg sammen. Man ville da sagt at det var for langt å frakte skoleelever fra Tårnåsen, Kolbotn osv. til Langhus hver gang de skulle ha svømmeundervisning. Det vil også blitt langt mindre bruk av befolkningen fra disse områdene, siden det ble mindre tilgjengelighet til folkebadet. Oppegård kommune vil tross alt ikke ha noen andre svømmeanlegg. Avstanden mellom Kolbotn og Langhus er like lang selv om man endrer kommunegrensene og kaller kommunen noe annet.

FrP ønsker gode folkebad på begge steder. Vi er skeptiske til beliggenheten som er planlagt i Kolbotn sentrum, men utover det er prosjektet bra. Vi er mer usikre på hvordan vi kan bidra til å rydde opp i situasjonen rundt svømmehall på Langhus, men vi tror i hvert fall at man må tenke som Oppegård har gjort, at man må skaffe finansiering gjennom samarbeid med private ved at det innlemmes boliger eller næringslokaler i tilknytning til svømmehallen.