NÅR KUNST OG MOTOR ER KOMMUNENS OPPGAVE!

De fleste i Oppegård kjenner Tyrigrava ved Gjersjøen. De fleste, i hvertfall noen, har skjønt at Oppegård kommune har kjøpt eiendommen for 7,5 millioner kroner.

(Artikkelen er først skrevet for Oppegårdsguiden Juni 2013 Jarles Tett På)

Hvorfor gjorde kommunen det? en begrunnelse er at de vil hindre Hells Angels, men den virkelige begrunnelsen er fordi de kan.

Kommunen er kjent for sine mange strategiske kjøp av strandeiendommer på Svartskog, Kolbotnvannet og nå Gjersjøen. Når prisen er høy burde vi tenkt oss at det foreligger en nøye gjennomtenkt plan. Alle disse eiendommene krever vesentlige påkostninger og driftsutgifter.

Den tilspissede debatten om Tyrigrava har endt opp med å stå mellom kunstnerne og motormiljøet. Hvem av dem skal eie, leie og drive? Mange vil nok undre seg hvorfor kun disse gruppene er eneste alternativene å velge mellom. Hvor aktiv har kommunen vært til å få mest igjen for investeringen?

Debatten dreier seg ikke om alle mulighetene en slik eiendom kan gi for innbyggerne, men om hevd til historien. Fra tjærebrenning på 1800 tallet til gjennoppbygging etter brann i 1932, strategisk plassert på mosseveien, har det her vært kafédrift for forbikjørende og et knutepunkt for veterankjøretøy.

Av alle de muligheter et slikt «signal bygg» kan gi oss, er det kun kunstnerne som har ønsket å leie stedet for atelier og kafédrift. som et kompromiss ønsker de motorfolket velkommen som besøkende.

Kommunen har svart med at kunstnerfelleskapet var de eneste som meldte sin interesse tidligere på året, innen fristen. En frist som bare kunstnerne visste om! Når motorfolket skjønte dette flere måneder senere kom underskriftskampanjer, Facebook grupper og svært mange synsere på banen.

Kommunen er like passiv. Riktignok er det mange kunstnere i Oppegård, men vi er ingen kunstnerkommune. Det er Nesodden. Oppegård er heller ingen motorkommune. Skulle vi sett på Folloregionens strategiske fortrinn, har vi et belte av fritids- og rekreasjonsområde fra ingierkollen på den ene siden, med Gjersjøen, golf, jakt og fiske, samt Tusenfryd på den andre siden. Et strategisk belte som er unikt om det hadde fått utvikle seg.

Hva med kommunens egne behov og hva med en sosialøkonomisk vurdering av Tyrigrava? Oppegård har fremtidige utfordringer på flere av sine sektorer. Hadde vi hatt en offensiv, kreativ og innovativ kommune, burde vi tenkt oss et sykehjem, rehabiliteringsenter for rusavhengige, eller omsorgsplasser. Dette er behov som kommunen må kjøpe hos andre kommuner i dag, og som vi må bygge i fremtiden. Ikke minst for alle flyktningene vi mangler boliger til.

Hvorfor gjøres det ikke en vurdering av Tyrigrava som et behandlingssenter for rusavhengige, et eldresenter eller et miniflyktningemottak? Ved å leie ut til slike virksomheter kan vi få bedre leieinntekter, og ivareta våre egne innbyggere. Et eldresenter eller et rusbehandlingssenter som også driver kafé, pensjonat og nattklubb?

Med gangavstand til kommunens flotteste rekreasjonsområde med påfølgende aktiviteter burde det være mulig å tenke seg om flere ganger.

Ikke noe galt med kunstnerne og for all del ikke MC gjenger. De kan komme på besøk. Besøk til en kafé drevet eksempelvis av rusavhengige under rehabilitering!

Godt besøk!