NÅR IDRETTEN DRIVER TORPEDOVIRKSOMHET!

(Artikkelen er først skrevet for Oppegårdsguiden September 2013 Jarles Tett På)

Kolbotn Idrettslag har funnet sin form for inkassovirksomhet for alle i fotballspillere som ikke har betalt treningsavgiften.

«Dersom betaling ikke finner sted vil lagledere og trenere blir orientert og spilleren vil bli nektet deltakelse.»

Det er mange som har mottatt trusselbrev og det er mange som har reagert. Svarene fra idretten varierer og spredningen av uthengelsen av ikkebetalere har blitt distribuert via ulike eposter.

Snakker vi inkludering av barn og unge?

Det er tydelig at spanske tilstander har nådd Kolbotn Idrettslag. Svarene fra klubben varierer. I hovedsak er forklaringen at de ikke mottar støtte fra kommunen slik at kontingent og treningsavgift er basisen for at de kan drive «butikken».

For å styrke sin argumentasjon sier de at Norges Fotballforbund sitt regelverket er tydelig – for å få lisens må spilleren ha innfridd sine forpliktelser overfor klubben. Således er innholdet ikke til å ta feil av!

På denne bakgrunn tar Kolbotn idrettslag loven om inndrivelse i egne hender. Det står litt i kontrast til deres egen formålsparagraf hvor de skal legge til rette for sunne aktiviteter for flest mulig innbyggere i nærmiljøet, for individet, familien og grupper. Ikke minst oppfattes som en samfunnsmessig ressurs.

Det er mange måter å drive inn beløp på og normal forretningskikk er å sende varsel om inkasso.

Å henvise til regelverket i Norges Fotballforbund med trusler av denne form hører ikke hjemme noen plass, verken hos forbundet eller klubben. Klubben provoserer mer enn det resultat de søker å oppnå.

Det henvises ikke til hjemmel eller hvor i regelverket det står at trenerforeldre har fått instruks om å forvise en 8 år gammel spiller ut av banen!

Klubben bløffer!

Det er selvfølgelig ingen unnskyldning ikke å betale. Mange glemmer og mange har det økonomisk trangt. Et beløp fra 2 500 og høyere kan være tyngende.

En mobbe- ut- av – banen trussel burde klubben vært for- uten.

At klubben ikke legger seg flat og beklager, men står bak sin egen form for «torbedovirksomhet» vil vi ikke være kjent av!

Et av Norges største idrettsklubber har et særskilt ansvar og må trå varsomt. Det kreves derfor en ryddig fremferd. Det er derfor også interessant, rent juridisk, hvordan «å nekte organisert aktivitet» kan overholdes når medlemskapet ellers er i orden. I tillegg er det mange som er så misfornøyde med tilrettelegging av baneaktivitet i Kolbotn at de kjøper seg plasser utenfor kommunen. Dette er en ekstrakostnad for familien, gjort i hensikt til beste for kommunens barn.

Kolbotn idrettslag har unnlatt å svare mange foreldre. De har forsøkt å hevde en rett som ikke bare er tvilsom, men langt bak mål!

Forøvrig heier vi på Kolbotn og ønsker lykke til!