GRØNNE BEDRIFTER VELGER GRØNNE LEVERANDØRER

Penger spart er penger tjent! Penger tjent gir rom for fokus på effektiv drift og ytterligere meravkastning.

Oppegård Næringsforum satte Miljøfyrtårn på dagsorden og samlet bedrifter i offentlig og privat sektor på Gamle Tårnhuset Restaurant. Næringsforumet hadde gleden av å høre hvorledes Ann-Kristin Fossum i Green Focus ledet bedrifter gjennom en prosess som verken er dyr eller ressurskrevende.[gap height=»10″]
Miljøfyrtårn skaper effektiviseringsgevinster
innen:

miljofyrtarn

– Energibesparelser
– Avfallshåndtering
– Arbeidsmiljø
– Transport

Hovedpoenget utover å spare miljøet er de verdier det gir bedriften i form av organisering, økonomistyring og bevissthet rundt optimalisering av ressurser.

Det er ikke så dyrt som folk tror

Gjennom en sertifisering gir Arild Øien fra Oppegård kommune det siste stempelet som beviser virksomhetens miljøorganisering. Altfor få bedrifter i Oppegård er sertifisert. Kun 15 står på næringsforumet sin liste.
Hvorfor det er slik er varierer. Mest av alt er bedriftens manglende forståelse. Det oppleves som dyrt, utenfor deres kjerneområde og lite relevant i forhold til deres kunder og leverandører. Detbedrifter mangler er forståelse for at det i all hovedsak gir lønnsomhet på sikt. Investeringen er lav og arbeidsmiljøet viser i all hovedsak økt motivasjon, økt produktivitet og lavere sykefravær.
Oppegård kan være i forkant
Med den miljøfokus Oppegård har som kommune, og med den type industri vi representerer burde det være mulig å mangedoble antall miljøsertifiserte bedrifter. Skal Oppegård kommune lykkes med å være en miljøkommune, må vi alle ta et samfunnsansvar. Bli Miljøfyrtårn!