DET FINNES IKKE NOE DELINGSØKONOMI. DET ER DELING ELLER ØKONOMI!

Mange er sikkert allerede lei av det nye buzzwordet som har dominert på årets NHO konferanse, på blogger og media generelt. 

Dessuten er det ikke noe nytt, heller ikke i Oppegård, men svært gammelt system og trenger ingen nye reguleringer.

Av: Jarle Ørnebo

Det er helt vanlig økonomi med helt normale forretningsmodeller. jarle-236x300På slutten av nittitallet kom vi til å kalle det for informasjonssamfunnet og dotcom selskaper for ny økonomi. I praksis var det nye at markedet ble globalt og en kunne oppnå stordriftsfordeler ved å operere i nisjer. Det ga volumavkastning vi tidligere ikke hadde sett.

I England har det i flere tiår operert med delingsøkonomi. Der heter det Local Exchange Trading System, (LETS). Det er i praksis et system for anvendelse av over 220 ulike lokale valutaer, eller kalt private penger. Dette fungerer helt normalt og har en innløsningkurs i forhold til selvangivelsen og skatteberegning. Det er et bunnfradrag som skaper fleksibilitet for igangsetting. Er du registrert over gitt verdi, er du næringsdrivende.

Fordelene er mange. Det skaper vekst i markeder hvor det  er lav sysselsetting og hvor store kapitalsterke aktører har skapt inngangsbarriarer. LETS har endret mange forretningsmodeller.

Fredrik Hayek fikk Nobels Økonomipris i 74 for samholdet politikk og økonomi. Mye av dette var  basert på private penger. Han brukte Tax Free plasser som eksempler der forbrukerne kunne velge hvilken valuta en skulle benytte ved betaling. Valget endte der en kunne få best kurs og lavest inflasjon over tid.

I dag er inflasjonstrusselen ikke der, og systemene til LETS har vært mer dominerende i lokale avgrensede områder. Det eneste som har blomstret opp nå er at bruken av internettstyrte transaksjoner via Apper som gir muligheter til global spredning. Valutaene kan være verdikuponger, valuta som Bitcoin, eller penger i kjente formater. Dagens kjente utfordringer i taxinæringen, transport og bolig er igjen tilbake til en global tjeneste rettet inn mot nisjebransjer. De som tilbyr tjenester er pliktig til å oppgi sine inntekter og utgifter til sitt lokale operative myndighetsområde.  Noen har hevdet at tjeneste som Finn Småjobber er en arbeidsgiver. Det blir å blande kortene og skape forvirring. Utfører du en tjeneste må du oppgi virksomheten på lik linje som andre, enten du forvalter i bytte mot ferier, digitale penger, Oppegård Daleren eller norske kroner.

Hvorfor Delingsøkonomi?

Tanken var at folk i besittelse av uutnyttede ressurser kunne dele disse med andre, noe som ville gi samfunnsøkonomiske og miljømessige besparelser. En ressurs kan være et værelse, en bolig eller en bil.

Modellen kommer egentlig fra samhandling på engelsk kalt collaborative consumption. Den store aktøren Letsbuyit.com på slutten av nittitallet var pioneren. De samlet forbrukere til felles innkjøp og oppnådde lave priser. Disse, med mange fler, er eksempler på innovasjon som er for tidlig ute for sitt marked. De lykkes ikke. Men noen må ta tapet for å vise vei til et marked som kommer. Det er tydeligvis nå det kommer. I hvertfall prates det mye om det.