AV ALLE FAG VI LÆRER GLEMMER VI DET VIKTIGSTE, Å SELGE!

(Artikkelen første gang publisert Oppegårdsguiden November, 2013)
Mangel på skolefag
Vi har en ny regjering og vi får en ny skolepolitikk.  Når lærerne må bruke skoleferien til etterutdanning er det grunn til å tenke gjennom hvorfor vi har skole, hva vi skal lære og hvilket utbytte vi skal ha!

Av alle fag vi lærer glemmer vi det viktigste, Å selge!

Salg er vitalt for en dynamisk økonomi. Uten salg vil enhver industri på denne kloden dø ut. Salg en ingen vitenskap, men en akademisk disiplin.
Elevene lærer mange viktige basisfag på skolen. Men de lærer ikke å balansere sin bank, lommebok eller kassaskrin, øke sin nettoformue, sparepenger, forhandle frem avtaler, kommunisere, problemløsning, eller øke betydningen av seg selv i klassen.

Det er for defensivt av Oppegård å øke bruken av økonomi i mattefaget. Det er ikke her verdiene skapes.
Elever gjør sine salgsavtaler fra de er små, noe som praktiseres i friminuttene. Svært mange dårlige dealer gjøres utenfor klasserommet. Dårlige dealer på bekostning av andre og som skaper konflikter og forsterker mobbing.

Elever lære det som ikke kan kjøpes

Nesten alt utenom salgsfaget kan kjøpes. En elev kan kjøpe leker i butikken, spill på nettet og ikke minst helsetjenester.  Men de kommer ikke langt uten å kommunisere, overtale, forhandle og gjennomføre en avtale. Slike ting er avgjørende og betyr at en overlever.
Enhver person, uansett yrke, er avhengig av å selge. Enten en blir lege, advokat, håndverker eller politiker.
Ingen har noen gang lykkes grunnet flaks eller naturtalen. De lykkes fordi de på en eller annen måte har forhandlet en avtale gjort ved et salg.
Salg er absolutt nødvendig for å leve livet og at ens drømmer skal kunne bli realisert. For noen er salg en karriere, andre er det en dyd av nødvendighet.
Alle må selge, forhandle og overtale andre for å få det en ønsker. Salg er nødvendig drivkraft til enhver økonomi i verden.
Uten folk som selger ideer, konsepter, produkter og tjenester, vil verden aldri gå videre.
Skal en elen gjøre en forskjell, må det selger.
Det er på tide å innføre et nytt fag i grunnskolen!
Ingenting kommer gratis!