Kunsten er å forvalte – ikke bevare!

Ikke før vi har klart å finne eiendom som kan selges for å bygge skolene vi trenger, starter et hylekor av konservative og grønne meningsbærere en kampanje for å unngå at vi gjør noen ting.

Nå har Nordre Follo mulighet til å selge eiendom kommunen ikke har evnet å forvalte. Vi får penger til å bygge skolene som har blitt lovet.

Men så skjer det at en gjeng bevaringsivrige demonstrerer langs generasjosparker og gjengrodde sumper som ingen noen gang har vært på eller tidligere brukt.

I forrige tiår hadde Oppegård kommune en rekke strategiske eiendomskjøp som har vært feilslått. De har ikke gitt innbyggerne noe verdi. Nå har vi mulighet til å selge disse eiendommene for å bygge skoler og svømmehaller.

Vi kan være helt enige om at vi ikke trenger flere små blokkleiligheter for pensjonister.

Vi trenger mangfold, næring og kultur.

Hvorfor kan ikke bevaringsforkjemperne komme med ideer for igjen å skape, utvikle og gi vekst?

Huset Venleik er satt i spill for å forbli en del av kommunens eiendom. Hvorfor det? Den har vært privat og bør forbli det. Skal kommunen drive kiosk og kaffeslabberas for velstående pensjonister fremfor å bygge skole til barna?

Generasjonsparken var aldri ment å være generasjonspark. Den er regulert til offentlig privat tjenestetilbud og det har hele tiden vært et mål å få etablert en høyskole i Oppegård. Når kommunen ikke evner dette, hvorfor skal vi da ikke selge det til grupperinger som ser mulighetene til å skape noe? Gjerne en langt bedre park enn den vi har i dag. En som virkelig kan tiltrekke folk til Kolbotn sentrum

Vi har lovet ny Sofiemyr skole. Hvilken tillit skal folkevalgte ha når vi ikke evner å stå for et vedtak gjort for mange år siden? Hvis kommunen ikke evner å bygge ny skole så får vi overlate det til profesjonelle. Slik som på Drømtorp videgeregående skole. Selg bygget og inngå langtidsleie. Deretter kan kommunen få en forkjøpsrett etter antall år.

Eierskap krever forvaltning og utvikling. Ikke bevare noe som ikke tidligere er bevart.

Nordre Follo Kommune burde etablert et eget Kommunalt foretak som driftet de tomter og bygg som kommunen eier. Da kunne vi synliggjort i større grad kostnadene og kapitalbindingen det er å sitte på ubrukt eiendom som gror igjen uten verdiskapning.

Som lokalpolitikere må vi holde på det vi lover, vise evner til løsninger og ikke gjemme oss bak dårlig dårlige økonomiske unnskyldninger.