november 2020

Du skal til helsesøster!

Et enstemming kommunestyret vedtok i fjorårets budsjett at Rådmannen skal vurdere innføring av obligatorisk rutinemessig årlig samtale med helsesøster for alle elever på ungdomstrinnet.

Børsåpning i Oppegård

Kanskje det viktigste for at et samfunn skal fungere godt er grunnlaget for verdiskapning og vekst. Arbeidsplasser og handelsplasser etableres for å møtekomme tilbud og etterspørsel.

#Kunsten å fordømme

Det er vår, lysere tider og begynnelsen på valgkampen. Det er også begynnelsen på høylytte diskusjoner og store uenigheter.  I lokale nettsider og grupper på sosiale medier vil folk stå frem med sine budskap og ønsker om forbedring.

Bydelene i Nordre Follo

Det er valg! Endelig tar det helt av! Et historisk valg der vi i Oppegård for over hundre år siden splittet oss fra Nesodden. Nå skal vi overta Ski.