oktober 2020

DEN OBJEKTIVE NÆRINGSLIVSETIKK

Næringslivsetikk er et fag som ikke presenterer noen fullgode løsninger på hvordan en bør praktisere etikk eller hva etikk egentlig er. Den tar for seg kun noen utvalgte etiske filosofiske retninger og utelater mange. Problemet er at ingen retninger tar for seg det faktum at det finnes en objektiv virkelighet. Er faget virkelighetsfjernt og derfor […]

DEN OBJEKTIVE NÆRINGSLIVSETIKK Read More »

MARKEDSFØRING ER INGEN VITENSKAP

-Kan et fagområde uten to streker under svaret være en vitenskap? Redaktører: Jarle Ø. Ødegaard og Morten Hagelund (Artikkelen er publisert som Studerende Liberalister ved Norges MarkesHøyskole (NMH) vårsemeteret 1995) Slik lød NMH’s kampanje i 1994. Svaret vårt er nei. Markedsføring er ingen vitenskap og bør heller ikke prøve å bli det. NMH har tilsynelatende tilstrebet seg fra tiden før

MARKEDSFØRING ER INGEN VITENSKAP Read More »

RETTSSTATEN NORGE I FORFALL!

Redaktører: Jarle Ø. Ødegaard og Morten Hagelund Artikkelen er publisert som Studerende Liberalister ved Norges MarkesHøyskole (NMH) vårsemeteret 1995 Toleransegrensen for hva som godtas synes ikke å ha noen grense hos den politiske ledelsen i landet. Politiet blir idag avspist med ressurser som gjør at de ikke er i stand til å utføre sine oppgaver tilfredsstillende. «Småkriminelle» handlinger

RETTSSTATEN NORGE I FORFALL! Read More »

Frivilligheten

(Innlegget førstegang publisert i Oppegårdsguiden Mai 2013 – Jarles TettPå) Hvert lokalsamfunn formes ut fra frivilligheten. Her ligger engasjementet som skaper identitet, tilhørighet og kulturell særegenhet. Frivillighet er et bra begrep. Det kommer fra Fri Vilje. Det er lite sannsynlig at vårt mangfoldige lokalsamfunn kunne hatt den form, innsatsglede og prestasjon dersom den var påtvunget!

Frivilligheten Read More »