THE FOUNTAINHEAD

StudLib viser: Ayn Rands bestselgende klassiker-roman

THE FOUNTAINHEAD

(Kildens Utspring)

med innledning av cand.scient. Vegard Martinsen

Onsdag 15.mars kl.16.30 i auditorium A.

Redaktører: Jarle Ø. Ødegaard og Morten Hagelund

(Artikkelen er publisert som Studerende Liberalister ved Norges MarkesHøyskole (NMH) vårsemeteret 1995)

Ayn Rands klassiske roman handler om den kompromiss-løse arkitekten Howard Roark. Hans urokkelige integritet, hans vold-somme kjærlighetsaffære med den vakre og bitre Dominique og deres uforlignene kamp mot samfunnets standarder og konvensjoner er vevd sammen i en storslått historie om individets rett til å leve for sin egen skyld og på sine egne betingelser.

Ayn Rand ble født i St.Petersburg, Russland, og bestemte seg for å bli forfatter i en alder av ni år. Etter den russiske revolusjon studerte hun historie og filosofi under det nye kommunist-regimet, men hatet livet under kollektivismen – og i 1926 klarte hun å unnslippe alene til USA.

Til å begynne med livnærte hun seg i mange forskjellige yrker, bl.a. som serveringsdame, filmstatist, og kostymesjef i Hollywood. Hennes første roman, We the Living (1936) handler om livet under kommunismen i Sovjet, men ble tiet ihjel på det røde 30-tallet. Det litterære gjennombrudd kom først i 1943 med Kildens Utspring (The Fountainhead) som ble en enorm suksess. Boken ble filmet i 1949, og Ayn Rand skrev selv filmmanuset.

I 1945 påbegynte hun arbeidet med sin neste -og siste- roman, et arbeid som endte opp med å ta mesteparten av hennes tid de neste 13 år, og som ble hennes litterære magnum opus: Atlas Shrugged (1957). Denne romantiske dystopi handler om hva som skjer når de dyktige og produktive mennesker gjør opprør mot vår kulturs selvoppofrelse-sideal. Romanen drama-tiserer hele Ayn Rands revolusjonerende filo-sofiske system, inklusiv definisjonen av en rasjonell, egoistisk etikk.

Ayn Rands romaner er alle klassikere i amerikansk litteratur, og selger fortsatt i store opplag. Blant hennes andre skjønnlitterære verker er Broadway-skuespillet Night of January 16th (1936) og kortromanen Anthem (1938, utgitt på norsk som Høysang,1984. Ny norsk utgave ventes i1995).

Etter 1957 viet hun seg til filosofi og samfunnskommentar. Hun skrev essays, hadde fast spalte i The Los Angeles Times og holdt mange foredrag på amerikanske universiteter om sin filosofi, Objektivismen. Hennes essays og foredrag finnes utgitt i diverse samlinger, bl. a. For the New Intellectual (1961), The Virtue of Selfishness (1964), Capitalism: The Unknown Ideal (1966). The Romantic Manifesto (1969) og Introduction to Objectivist Epistemology (1979, utvidet utg. 1990). Posthumt er utgitt bl. a. Philosophy: Who needs It (1982), The Early Ayn Rand (1984) og The Ayn Rand Column (1991). Flere av disse og annen litteratur kan lånes hos StudLib Library ved NMH ved henvendelse til redaktørene av StudLib.

Med dens positive syn på tilværelsen og på menneskets muligheter, har Ayn Rands tenkning inspirert utallige mennesker, og blant annet ført til dannelsen av The Ayn Rand Institute i Los Angeles, en organisasjon som arbeider for å spre kunnskap om Objektivismen i kulturen.

Hennes mange-årige protegé, Leonard Peikoff, utga i 1991 Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand, en systematisk presentasjon av hennes filosofiske system. En biografi av Richard Ralston, Ayn Rand in Her Own Words, er under arbeid, og forventes utgitt i 1996.

Kilde: Bokomslag: Rand, A. «Kildens Utspring» (1994) Norsk Utgave INDFO Forlag

FRI- bokservice

Under filmfrem-visningen av The Fountainhead vil en representant fra FRI-bokservice komme med et utvalg bøker til salgs. FRI-bokservice drives av Fridemokratisk studentlag og har sin hovedaktivitet på Blindern. Fullstendig oppdatert bokliste over deres tilbud kan fåes ved å kontakte StudLib (redaktørene eller beskjed i posthyllene under «S»). Eksempler på bøker som kan kjøpes av FRI-bokservice er:

  • Milton Friedman Free to Choose kr.90.-
  • Ludvig von Mises Det planlagte kaos kr.30.-
  • Robert Nozick Anarchy, State and Utopia kr.160.-
  • P.J.O’Rourke Parliament of Whores kr. 100.-
  • Murray N. Rothbard For a New Liberty: The Libertarian Mani-festo kr.140.-
  • George H. Smith Atheism: The case against God kr.200.-
  • Walter Block Defending the Undefendable kr.140.-
  • Øystein Sørensen Ideer om Frihet kr.30.-
  • C.Murray & R. Hernstein The Bell Curve kr. 250.-

Bøkene selges rimelig og mange av dem kan ellers være vanskelig å få tak i.

StudLib har på den annen side fått etablert et arkiv av en rekke bøker som omhandler libertarianisme, liberalisme, objektivisme samt skrifter som tar for seg kritikk av dagens utbredte velferdspolitikk.

Ønskes det mer informasjon eller bøker av denne sort som ikke finnes i Norge kan StudLib være behjelpelig med billige bestillinger fra Institute of Economic Affairs i London.

Hva var StudLiB?  Les mer her!