LIBERALISME, NYLIBERALISME OG NYLIBERALEN

Hva er liberalisme og hva vil det si å være liberal? Har disse to begrepene noe til felles eller er det ord som blir brukt om hverandre for å karakterisere idelologi, livvsyn og tenkning? Nyliberalen er et nytt magasin på markedet med det mål å spre et budskap for frie mennesker og et fritt marked. Kan nye ideer innenfor liberalismen vinne oppslutning?

Redaktører: Jarle Ø. Ødegaard og Morten Hagelund

(Artikkelen er publisert som Studerende Liberalister ved Norges MarkesHøyskole (NMH) vårsemeteret 1995)

Artikkelen er under formattering og konvertering

Hva var StudLiB?  Les mer her!